Regulamin

Definicje:
 
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
Usługodawca – Firma TOP BEAUTY s.c. będąca wyłącznym właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.imageskincare.pl, prowadząca działalność gospodarczą jako firma Top Beauty s.c. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wąchocka 1i, 03-934 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5252364170, REGON 140534931, adres poczty elektronicznej: biuro@top-beauty.pl, telefon: 22 783 42 42
Klient (Użytkownik) – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną odwiedzająca Portal, będąca właścicielem gabinetu kosmetycznego, spa lub kliniki medycyny estetycznej, które oferują zabiegi i produkty kosmetyczne w oparciu o aktualną ofertę i za akceptacją Usługodawcy
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Sklep internetowy sklep.imageskincare.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.imageskincare.pl, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość dokonania zakupów Produktów
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (drogą elektroniczną)
Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży
Konto Użytkownika – indywidualnie utworzona podstrona na Portalu dla każdego Użytkownika, służąca do składania zamówienia, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi
Login – (adres e-mail), niezbędny do posiadania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas Rejestracji
Kod dostępu – ciąg znaków alfanumerycznych przyznawany przez Usługodawcę niezbędny do dokonania autoryzacji podczas uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika
Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu odpowiednich formularzy na Portalu wraz z udzieleniem zgód wymaganych przez Regulamin
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowy sklep.imageskincare.pl
Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Top Beauty s.c.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Firma TOP BEAUTY s.c. będąca wyłącznym właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.imageskincare.pl, prowadząca działalność gospodarczą jako firma Top Beauty s.c. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wąchocka 1i, 03-934 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5252364170, REGON 140534931, adres poczty elektronicznej: biuro@top-beauty.pl, telefon: 22 783 42 42
2.Usługodawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu na stronie www.sklep.imageskincare.pl, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
3. Każdy Klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.sklep.imageskincare.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu i potwierdzeniu zapoznania się z nim.
4. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.sklep.imageskincare.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz zdjęcia i opisy produktów nie są reklamą w rozumieniu prawa a jedynie informacją handlową o wyrobach. Zdjęcia mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego produktów.
5. Ceny produktów widoczne na stronie www.sklep.imageskincare.pl są cenami netto i brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w polskich złotych (PLN) i nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Ceny są obowiązujące do momentu wyczerpania zapasów danego produktu.
7.Usługodawca ma prawo do zmiany cen produktów, wprowadzenia nowych produktów, przeprowadzania różnego rodzaju akcji promocyjnych dotyczących sprzedawanych na stronie sklep.imageskincare.pl 
8. Wszystkie Produkty dostępne w sklepie są oryginalne, nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
9.Aby system Usługodawcy działał poprawnie niezbędny jest po stronie Klienta dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu. W przypadku komputera - niezbędne jest wykorzystywanie przeglądarek przykładowo - Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 oraz właczenie w przeglądarce możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 
II. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Użytkownik nie może udostępniać innym osobom swojego kodu dostępu do swojego konta w sklepie www.sklep.imageskincare.pl, lub w inny sposób umożliwić korzystanie innym osobom ze swojego konta.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił Konto.

2.Użytkownik, który dokonał Rejestracji może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się zlikwidować Konto na wniosek Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wniosku ( wniosek Użytkownik składa np. na adres: ul. Wąchocka 1i, 03-934 Warszawa lub mailowo: biuro@top-beauty.pl.

3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji
III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1.Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik:
podał nieprawdziwe dane, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu.
3.Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).
4. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu analizowania efektywności Portalu, prawidłowego funkcjonowania Portalu, przystosowywania do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia składane są za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie www.sklep.imageskincare.pl (aby dokonać zamówienia należy przejść przez trzy kroki zamówienia postępując zgodnie z wyświetlanymi się komunikatami).  
2. Zamówienia złożone przez formularz zamówień trafia do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3. Sklep sklep.imageskincare.pl może odmówić realizacji zamówienie jeśli:
- dane w formularzu są niepełne lub błędne
- w ciągu 3 dni od złożenia zamówienie nie zostanie uiszczona należna opłata (liczy się data wpłynięcia kwoty za zamówienie). Wówczas Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia drogą mailową na podany w procesie składania Zamówienia adres, zanim jednak to nastąpi Klient otrzyma 2 dni wcześniej maila z przypomnieniem o złożeniu zamówienia i braku zaksięgowania płatności za zamówienie.

4. W przypadku braku, któregoś z produktów zawartych w złożonym Zamówieniu, Klient jest o tym niezwłocznie informowany drogą mailową i telefonicznie. Klient decyduje wówczas o tym, czy Zamówienie ma być realizowane częściowo, czy anulowane w całości.

5. Klient ma możliwość dokonania zmiany w Zamówieniu wyłącznie poprzez kontakt mailowy na adres sklep@top-beauty.pl. Zmiana musi nastąpić przed wpłynięciem wpłaty podanej w Zamówieniu kwoty pieniędzy.


V.PŁATNOŚCI
1 Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt transportu pokrywa Klient lub dostawca w zależności od kwoty zamówienia (pkt. VI.2)
2.Formy płatności to:
- przelew tradycyjny (kwota Zamówienia jest przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas procesu składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia)
- karta płatnicza lub przelew on-line za pośrednictwem systemu Przelewy.pl.
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym
- płatność za pobraniem przy odbiorze paczki wysłanej za pośrednictwem kuriera
3. System Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB oraz płatności online ze 148 banków (lista banków na stronie www.przelewy24.pl)
4. Termin płatności upływa po 3 dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia.


VI. DOSTAWA
1. Przesyłki są dostarczane w terminie do 2 dni od daty wpłynięcia płatności (kurier). Sklep zastrzega sobie jednak maksymalny termin realizacji jako 21 dni roboczych od daty wpłynięcia płatności za zamówienie.

2. Koszt dostawy:
 zamówienia do 700 PLN (netto):
- Kurier – 14,50 PLN (netto) - dla zamówień z wcześniejszą wpłatą na konto
- Kurier – 18,56 PLN (netto) - dla zamówień płatnych za pobraniem przy odbiorze zamówienia
Zamówienia powyżej 700 PLN (netto) – bezpłatna dostawa kurierem na terenie całego kraju.
3. W przypadku opóźnień w terminie dostawy, Sprzedający niezwłocznie powiadamia Klienta (drogą mailową na podany w procesie składania Zamówienia adres).
4. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane wyłącznie na podstawie spisanego zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.


 VII. REKLAMACJE
1.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy np. w formie mailowej na adres: biuro@top-beauty lub listownie na adres: Top Beauty s.c., ul. Wąchocka 1i 7, 03-934 Warszawa. W razie konieczności (na prośbę Sprzedawcy) reklamowany Produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) na adres: Top Beauty s.c., ul. Wąchocka 1i 7, 03-934 Warszawa, koszty przesyłki pokrywa Klient.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.
4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.
5. Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi drogą mailową nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi jest równoznaczne z jej uznaniem.
6. Sprzedawca ponosi koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego.
7. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeśli wada Produktu jest nieistotna.
8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej Usługodawcy.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 Regulamin obowiązuje od 01.05.2016.
Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Marki